(84-4) 3687.0969 | 0906.292.991 | 0903.243.876

Km 12+300 Quốc lộ 1A - Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội

Giờ làm việc: Từ 8g00 - 17g00 (Nghỉ CN)

MỠ CHO ĐOÀN XE
 
Tóm tắt về mỡ
 
  • Mỡ được sử dụng trong mọi thiết bị Vận tải – Công trình
  • Mỡ không chỉ là một thương phẩm cố định, mà có nhiều cấp độ tính năng & công nghệ khác nhau. Nếu khách hàng mong muốn giảm chi phí quản lý, họ cần xem xét các sản phẩm cao cấp
  • Vai trò của OEM đối với tính năng sản phẩm không giống nhau. Một số OEM có những yêu cầu rất riêng biệt.
  • Nói chung, có nhiều cơ hội để giới thiệu mỡ cao cấp, đáp ứng cho yêu cầu của OEM  
  • Trong một số trường hợp khách hàng chỉ cần tài liệu kỹ thuật sẵn có, nhưng nhiều khi họ đòi hỏi phải có ví dụ thực tế cụ thể.
  • Danh mục sản phẩm rất đầy đủ với mọi cấp độ chất lượng.

Chất làm đặc – độ ổn định cắt/rung động & dải nhiệt độ

Các chất làm đặc và dầu gốc khác nhau sẽ mang tới khả năng khác nhau – tiền nào của nấy

 

CÁC ĐIỂM BÔI TRƠN BẰNG MỠ

Xe tải & đầu kéo

 

 

 

 

Thân xe