Dầu nhớt An Việt hiểu được rằng, bên cạnh việc cung cấp các sản phẩm dầu nhớt và mỡ bôi trơn thì việc cung cấp các dịch vụ kỹ thuật đi kèm sẽ giúp khách hàng sử dụng dầu nhớt an toàn, tiết kiệm và hiệu quả hơn. Vì vậy, Dầu nhớt An Việt nhiều năm qua liên tục và kiên trì đầu tư mạnh mẽ các nguồn lực nhằm mục đích cung cấp các dịch vụ kỹ thuật chuẩn mực và sáng tạo cho khách hàng.

Các dịch vụ kỹ thuật của Dầu nhớt Shell An Việt bao gồm:

  1. Khảo sát thiết bị và đề xuất sản phẩm
  2. Kiểm soát tình trạng dầu và thiết bị
  3. Đào tạo về bôi trơn