(84-4) 3687.0969 | 0906.292.991 | 0903.243.876

Km 12+300 Quốc lộ 1A - Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội

Giờ làm việc: Từ 8g00 - 17g00 (Nghỉ CN)

25/11/2015

Shell Omala S2 G 220

Dầu bánh răng công nghiệp
chi tiết
25/11/2015

Shell Omala S2 G 320

Dầu bánh răng công nghiệp
chi tiết
25/11/2015

Shell Omala S2 G 150

Dầu bánh răng công nghiệp
chi tiết
25/11/2015

Shell Omala S2 G 100

Dầu bánh răng công nghiệp
chi tiết
25/11/2015

Shell Omala S2 G 460

Dầu bánh răng công nghiệp
chi tiết
25/11/2015

Shell Omala S2 G 680

Dầu bánh răng công nghiệp
chi tiết
25/11/2015

Shell Omala S2 G 68

Dầu bánh răng công nghiệp
chi tiết
01/12/2015

Shell Omala S4 GX

Dầu Bánh răng công nghiệp gốc tổng hợp cao cấp CÁC ỨNG DỤNG ĐẶC BIỆT
chi tiết
02/12/2015

Shell Omala S4 WE

Dầu Bánh răng công nghiệp gốc tổng hợp cao cấp ỨNG DỤNG TRONG TRUYỀN ĐỘNG TRỤC VÍT    
chi tiết
25/11/2015

SHELL OMALA F460

Dầu bánh răng công nghiệp chất lượng cao
chi tiết

Đơn vị thành viên: